امر به معروف و نهی از منکر

حجت الاسلام دکتر سعید مهدوی کنی از جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در نهضت حسینی می گوید.

گاهی به خاطر اهمیت منکر موجود و معروفی که باید عمل شود، در هر شرایطی باید امر به معروف کرد.

حجت الاسلام دکتر سعید مهدوی کنی از جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در نهضت حسینی می گوید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.