انتخابات، فرصتی برای تشکلات؟!

انتخابات، فرصتی برای تشکلات؟!

دانشجویان و جمعیت تشکلی، بازوان قدرتمندی در جریان سازی های سیاسی و اجتماعی در اختیار دارند، به گونه ای که کاندیدا های انتخاباتی همواره به دنبال استفاده حداکثری از آنها هستند.با گذر از دهه چهارم #انقلاب و برگزاری #انتخابات متعدد، تشکل های دانشجویی تا کنون همواره با چالش های مختلفی رو به رو بوده است.کنشگری هایی که گاها با سوءاستفاده های جناح های سیاسی همراه بوده اند. با این حساب پرسشی که همواره مطرح است پیرامون مرز و اندازه کنشگری تشکل ها است؛ اینکه آنان تا چه اندازه به مسائل انتخاباتی ورود کنند؟ خطوط مرزی این فعالیت ها کجاست؟ و نیاز های دانشجویان برای مصون ماندن از سیاست زدگی در این عرصه چیست؟

📽 برای مشاهده کامل گفتگو به سی و هشتمین قسمت برنامه کالک مراجعه فرمایید.

🌐 در سایت کانون ببینید.

📽 در آپارات کانون ببینید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.