انتخاب اصلح یا مشارکت حداکثری؟

کمتر از دو ماه تا سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری مانده است و بار دیگر یک سوال مهم افکار عمومی را به خود مشغول کرده است ،انتخاب اصلح یا مشارکت حداکثری؟ موضوعی که در هر رفراندومی اهمیت ویژه ای پیدا می کند، در این باره بیشتر بدانید...
انتخاب اصلح یا مشارکت حداکثری؟

کمتر از دو ماه تا سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری مانده است و بار دیگر یک سوال مهم افکار عمومی را به خود مشغول کرده است ،انتخاب اصلح یا مشارکت حداکثری؟
موضوعی که در هر رفراندومی اهمیت ویژه ای پیدا می کند، در این باره بیشتر بدانید…

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.