اندیشه سیاسی شیعه در دوره صفوی (علامه مجلسی)

اندیشه سیاسی شیعه در دوره صفوی (علامه مجلسی)

فیلم کامل نشست مجازی از تشیع و اندیشه سیاسی با موضوع «اندیشه سیاسی شیعه در دوره صفوی (علامه مجلسی)» با حضور ابوالفضل سلطان‌محمدی

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.