انرژی هسته‌ای؛ سیاست‌های ایران و چالش‌های پیش رو

فیلم کامل سی و ششمین نشست از سلسله نشست های گفتگو های تشکل های دانشجویی با موضوع انرژی هسته‌ای؛ سیاست‌های ایران و چالش‌های پیش رو
انرژی هسته‌ای؛ سیاست‌های ایران و چالش‌های پیش رو

فیلم کامل سی و ششمین نشست از سلسله نشست های گفتگو های تشکل های دانشجویی با موضوع انرژی هسته‌ای؛ سیاست‌های ایران و چالش‌های پیش رو

این نشست با حضور رضا رئیسی (عضو شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران) و مهدی شبان(نماینده بسیج دانشجویی دانشگاه تهران) برگزار شد.

 

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.