انعکاس دهنده ی دغدغه ها

انعکاس دهنده ی دغدغه ها

نشریات دانشجویی به‌ عنوان بازتاب‌ دهنده دغدغه ی دانشجویان در حوزه‌های مختلف، همواره محلی برای رشد بیشتر جنبش دانشجویی بوده است. اثرگذاری جنبش دانشجویی همواره با نشریات رابطه ای مستقیم داشته و هرگاه نشریات دانشجویی دچار رخوت شدند، تشکل ها نیز منفعل عمل کرده اند.اما مشکلات دانشجویان در حوزه نشریات چیست و چه راهکارهایی برای خروج از فضای منفعل و رخوت انگیز موجود می توان ترسیم کرد؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.