انقلاب رأی ها

تجربه این انتخابات بار دیگر ثابت کرد رأی و مشارکت سیاسی مهمترین کنش در راستای ایجاد تحول است که نباید نسبت به آن بی تفاوت بود.
انقلاب رأی ها

تجربه این انتخابات بار دیگر ثابت کرد رأی و مشارکت سیاسی مهمترین کنش در راستای ایجاد تحول است که نباید نسبت به آن بی تفاوت بود.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.