انقلاب شناختی

انقلاب صنعتی در ۱۷۶۰ میلادی معادلات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جهان را دستخوش تحولی بزرگ قرار داد شاید اکنون این علوم شناختی است که می تواند سرنوشت علمی جهان و رشد و توسعه کشورها را رقم بزند.
انقلاب شناختی

انقلاب صنعتی در ۱۷۶۰ میلادی معادلات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جهان را دستخوش تحولی بزرگ قرار داد شاید اکنون این علوم شناختی است که می تواند سرنوشت علمی جهان و رشد و توسعه کشورها را رقم بزند.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.