بازطراحی انقلابی رسانه ملی

بازطراحی انقلابی رسانه ملی

با ظهور انقلاب اسلامی ایران، بخش های فرهنگی مختلف، هویتی جدید یافتند. هویتی که از آن پس، با مولفه های انقلابی – اسلامی باز تعریف می شد. صدا و سیما به عنوان رسانه ملی و مهمترین تریبون رسانه ای کشور از موثرترین نهاد های فرهنگی محسوب می شود که در دهه های مختلف با چالش های هویتی گوناگون مواجه بوده است. چالش هایی که لزوم بازنگری و باز طراحی را بیش ازهر زمان دیگر ضروری می سازد …

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.