بازگشت به توازن

بازگشت به توازن

شواهد، حقایق و تحولات در عرصه جهانی موید آن است که درگیری میان ایالات متحده و کشورهای اتحادیه اروپا با روسیه و چین و ظهور قدرت های نوظهوری همچون برزیل و هند به سیستم ژئوپلیتیک جدیدی در جهان منجر شده است که یک ویژگی کلیدی دارد: «در نظم جدید جهانی، دیگر واشنگتن در مرکز جهان نیست».

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.