بازی در معادلات جهانی

بازی در معادلات جهانی

چالش های هویتی ایران با غرب چیست؟ جمهوری اسلامی ایران چه جایگاهی در معادلات قدرت جهانی و ارتباط با شرق و غرب دارد؟ آیا راه حل مشکلات اقتصادی، به برجام و مذاکرات گره خورده است؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.