بایدن ، فرشته نجات؟

راه حل بازگشت دوباره به برجام با بایدن است یا مقاومت در برابر آمریکا با ترامپ

راه حل بازگشت دوباره به برجام با بایدن است یا مقاومت در برابر آمریکا با ترامپ؟
اصلاً بایدن یا ترامپ صورت مسئله درستی است؟
چه صدایی از اردوگاه تشکل‌های دانشجویی در این‌باره به گوش می‌رسد؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.