بحران آینده

بحران آینده

صدای زنگ خطر پیری جمعیت در ایران به گوش می رسد و نرخ رشد جمعیت در حال کاهش است؛ روندی که آینده کشور را با بحرانی جدی روبرو می کند.

اما مهمترین عامل امتناع خانواده های ایرانی از فرزندآوری و یا در پیش گرفتن رویه تک فرزندی چیست؟

شابک هفته، این بحران مهم را بررسی می کند.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.