برتری قوم یهود در آموزه‌ های صهیونیست

فیلم کامل اولین جلسه گفتگوی زنده از سلسله نشست های «سرطان قرن» با حضور جناب آقای دکتر محمد تقی تقی‌ پور‌‌‌
برتری قوم یهود در آموزه‌ های صهیونیست

فیلم کامل اولین جلسه گفتگوی زنده از سلسله نشست های «سرطان قرن» با حضور جناب آقای دکتر محمد تقی تقی‌ پور‌‌‌

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.