برجام و فرامتنش

برجام و فرامتنش

نگاه متن محور به برجام چگونه است؟ چگونه فرا متن برجام را باید خواند و این فرا متن چگونه مشت مذاکره کنندگان را برای ما باز می کند؟

📽 برای مشاهده کامل گفتگو به قسمت نود و یک برنامه کالک مراجعه فرمایید.

🌐 در سایت کانون ببینید.

📽 در آپارات کانون ببینید.

📱در اینستاگرام کانون ببینید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.