بررسی ابعاد سیاسی آبان ۹۸

فیلم کامل بیست و سومین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی
چالش تشکل ها بر سر آبان ۹۸

فیلم کامل بیست و سومین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی

این نشست با حضور علی بزرگ خو (دبیر سیاسی اتحادیه دفتر تحکیم وحدت) و طارق کعب (نماینده بسیج دانشجویی) برگزار شد.
دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.