بررسی اندیشه های دولت مقاومت در بیانیه گام دوم

فیلم کامل بیست و نهمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع بررسی اندیشه های دولت مقاومت در بیانیه گام دوم
بررسی اندیشه های دولت مقاومت در بیانیه گام دوم

فیلم کامل بیست و نهمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع بررسی اندیشه های دولت مقاومت در بیانیه گام دوم
این نشست با حضور علی یزدی (نماینده بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی) و روح الله عقیقی (دبیر انجمن اسلامی دانشگاه امیر کبیر) برگزار شد.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.