بررسی بحران های اجتماعی ایران معاصر

بررسی بحران های اجتماعی ایران معاصر

فیلم کامل سومین نشست از سلسله نشست های گفتگوی تشکل های دانشجویی (فصل هویت) با موضوع «بررسی بحران های اجتماعی ایران معاصر»

این نشست با حضور داوود طالقانی (دبیر سابق انجمن علمی علوم اجتماعی اسلامی دانشگاه تهران) و محمدحسین اصغریان (مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر) برگزار شد.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.