بررسی رابطه رشد تشکیلاتی با صنعت کتاب

فیلم کامل شصتمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور امیر موسیوند (کارشناس حوزه کتاب) و مهدی صفایی منش (کارشناس حوزه کتاب) برگزار شد.
بررسی رابطه رشد تشکیلاتی با صنعت کتاب

فیلم کامل شصتمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور امیر موسیوند (کارشناس حوزه کتاب) و مهدی صفایی منش (کارشناس حوزه کتاب) برگزار شد.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.