بررسی شیوه نهادسازی و مدیریت تشکیلاتی امام موسی صدر

همایش آنان که می اندیشند "نقد و بررسی آرا و اندیشه های امام موسی صدر"

فیلم کامل نشست اول از سلسله نشست های همایش آنان که می اندیشند “نقد و بررسی آرا و اندیشه های امام موسی صدر” با موضوع بررسی شیوه نهادسازی و مدیریت تشکیلاتی امام موسی صدر، که با حضور شریف لک زایی و مجتبی احمدی، ۲۹ مهر ۱۳۹۷ در دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید.

 

 

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.