بررسی طرح صیانت از فضای مجازی

فیلم کامل پنجاه و ششمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی. این نشست با حضور علی خسروی راد (پژوهشگر حوزه رسانه و فناوری) و حمیدرضا صحفی (پژوهشگر حوزه رسانه و فناوری) برگزار شد.
بررسی طرح صیانت از فضای مجازی

فیلم کامل پنجاه و ششمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی. این نشست با حضور علی خسروی راد (پژوهشگر حوزه رسانه و فناوری) و حمیدرضا صحفی (پژوهشگر حوزه رسانه و فناوری) برگزار شد.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.