بررسی وجه تاریخی سید جمال ‌الدین اسد آبادی (بخش دوم)

فیلم کامل جلسه دوم (بخش دوم) گفتگوی زنده از سلسله نشست های در آستانه تجدد با حضور جناب آقای دکتر محمد صدرا
بررسی وجه تاریخی سید جمال ‌الدین اسد آبادی
فیلم کامل جلسه دوم (بخش دوم) گفتگوی زنده از سلسله نشست های در آستانه تجدد با حضور جناب آقای دکتر محمد صدرا
دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.