بررسی وحدت حوزه و دانشگاه با نگاه مسئله محوری

فیلم کامل چهل و نهمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور علی افشاری مهر (جانشین بسیج دانشجویی دانشگاه تهران) و محمد حسین حکاک (مسئول حوزه بسیج کوی دانشگاه تهران) با موضوع بررسی وحدت حوزه و دانشگاه با نگاه مسئله محوری برگزار شد.
بررسی وحدت حوزه و دانشگاه با نگاه مسئله محوری

فیلم کامل چهل و نهمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی
این نشست با حضور علی افشاری مهر (جانشین بسیج دانشجویی دانشگاه تهران) و محمد حسین حکاک (مسئول حوزه بسیج کوی دانشگاه تهران) با موضوع بررسی وحدت حوزه و دانشگاه با نگاه مسئله محوری برگزار شد.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.