بررسی وضعیت تشکل های دانشجویی در حوزه فکر و اندیشه

فیلم کامل سی و نهمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور دکتر حامد طونی (موسس و مدیر مدرسه علوم انسانی صدرا و مسئول سابق دوره طرح ولایت سازمان بسیج دانشجویی ) و حسین سلیمانی (مسئول تشکل های دانشجویی دوره اسلام ناب) برگزار شد.
بررسی وضعیت تشکل های دانشجویی در حوزه فکر و اندیشه

فیلم کامل سی و نهمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع: «بررسی وضعیت تشکل های دانشجویی در حوزه فکر و اندیشه»

?این نشست با حضور دکتر حامد طونی (موسس و مدیر مدرسه علوم انسانی صدرا و مسئول سابق دوره طرح ولایت سازمان بسیج دانشجویی ) و حسین سلیمانی (مسئول تشکل های دانشجویی دوره اسلام ناب) برگزار شد.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.