بررسی وضعیت تشکل های دانشجویی در حوزه فکر و اندیشه این قسمت مسئله محوری

فیلم کامل چهلمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع: «بررسی وضعیت تشکل های دانشجویی در حوزه فکر و اندیشه این قسمت خلا های موجود» این نشست با حضور سید محمد آزمون(مدیر شبکه سازی و بهم رسانی دبیر خانه اعتلا سازمان بسیج دانشجویی و مدیر مجتمع نجم) و محمدرضا قلی زاده(مسئول مرکز آموزشی گام) برگزار شد.
بررسی وضعیت تشکل های دانشجویی در حوزه فکر و اندیشه این قسمت خلا های موجود

فیلم کامل چهلمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع: «بررسی وضعیت تشکل های دانشجویی در حوزه فکر و اندیشه
این قسمت خلا های موجود»

این نشست با حضور سید محمد آزمون(مدیر شبکه سازی و بهم رسانی دبیر خانه اعتلا سازمان بسیج دانشجویی و مدیر مجتمع نجم) و محمدرضا قلی زاده(مسئول مرکز آموزشی گام) برگزار شد.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.