بررسی وضعیت تشکل های دانشجویی در دولت یازدهم و دوازدهم

فیلم کامل پنجاهمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور محمد علی شکرچی (مسئول سامانه کالک بسیج دانشجویی) و امیرحسین فیضی (مسئول تشکیلات دوره اسلام ناب) برگزار شد.
بررسی وضعیت تشکل های دانشجویی در دولت یازدهم و دوازدهم

فیلم کامل پنجاهمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور محمد علی شکرچی (مسئول سامانه کالک بسیج دانشجویی) و امیرحسین فیضی (مسئول تشکیلات دوره اسلام ناب) برگزار شد.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.