به سوی خودسازی

تقویت مبانی معرفتی، از پرتکرار ترین کلید واژه‌ های رهبری، در دیدار با دانشجویان و تشکلات دانشجویی بوده است. "طرح ولایت" در راستای این دغدغه، سالانه هزاران دانشجو را درگیر می کند. این طرح چیست و چگونه این نیاز تشکل های دانشجویی را برآورده می سازد؟
به سوی خودسازی

تقویت مبانی معرفتی، از پرتکرار ترین کلید واژه‌ های رهبری، در دیدار با دانشجویان و تشکلات دانشجویی بوده است. “طرح ولایت” در راستای این دغدغه، سالانه هزاران دانشجو را درگیر می کند. این طرح چیست و چگونه این نیاز تشکل های دانشجویی را برآورده می سازد؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.