بی هوشی مصنوعی

بی هوشی مصنوعی

گونه انسان در حال حاضر به دیگر گونه ها تسلط دارد؛ اگر هوش مصنوعی بتواند از بشریت پیشی گیرد و به «فوق هوشمند» تبدیل شود، آنگاه کنترل آن برای انسان دشوار یا غیرممکن خواهد بود. راستی راهکار اصلی بشر برای در امان ماندن از خطرات هوش مصنوعی چیست؟ خطرات و تهدید هایی که حتی خالقان آن را در موقعیتی بحرانی قرار داده است.

شابک این هفته در این باره میگوید…

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.