تأثیر انتخابات پیش روی آمریکا در مراودات ایران و آمریکا

فیلم کامل بیست و دومین نشست گفتگوی تشکل های دانشجویی با موضوع تأثیر انتخابات پیش روی آمریکا در مراودات ایران و آمریکا

فیلم کامل بیست و دومین نشست گفتگوی تشکل های دانشجویی با موضوع تأثیر انتخابات پیش روی آمریکا در مراودات ایران و آمریکا

با حضور میر جواد میر گلویی بیات «دبیر سیاسی اسبق انجمن اسلامی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران» و محمد فخرا «مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران»

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.