تاریخچه جنبش عدالتخواه

فیلم کامل گفتگوی زنده جلسه اول از سلسله نشست های تاریخ نگاری تشکل های دانشجویی با محوریت جنبش عدالتخواه دانشجویی
تاریخچه جنبش عدالتخواه صالح مفتاح

فیلم کامل گفتگوی زنده جلسه اول از سلسله نشست های تاریخ نگاری تشکل های دانشجویی با محوریت جنبش عدالتخواه دانشجویی

با حضور صالح مفتاح

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.