تاریخچه خدمات اجتماعی در ایران

فیلم کامل جلسه دوم گفتگوی زنده از سلسله نشست های انقلاب مستضعفان با حضور محمدرضا فدایی
تاریخچه خدمات اجتماعی در ایران
فیلم کامل جلسه دوم گفتگوی زنده از سلسله نشست های انقلاب مستضعفان با حضور محمدرضا فدایی
دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.