تاریخچه و فراز و فرودهای جریان مطالبه گری در جنبش دانشجویی

فیلم کامل شصت و ششمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور علی رنود (فعال سابق بسیج دانشجویی) و محسن استوار (فعال سابق بسیج دانشجویی) برگزار شد.

فیلم کامل شصت و ششمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور علی رنود (فعال سابق بسیج دانشجویی) و محسن استوار (فعال سابق بسیج دانشجویی) برگزار شد.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.