تاریخ و اکنون (نشست سوم)

فیلم کامل قسمت سوم نشست مجازی «تاریخ و اکنون» با حضور جواد سلیمانی امیری و سعید طاوسی مسرور
تاریخ و اکنون (نشست سوم)

فیلم کامل قسمت سوم نشست مجازی « تاریخ و اکنون» با حضور جواد سلیمانی امیری و سعید طاوسی مسرور

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.