تبیین مفهوم عدالت در بستر جنس و جنسیت

تبیین مفهوم عدالت در بستر جنس و جنسیت

فیلم کامل نشست مجازی عدالت و مسئله زنان با موضوع «تبیین مفهوم عدالت در بستر جنس و جنسیت» با حضور سرکار خانم فریبا علاسوند.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.