تجربه خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی؛امکان یا امتناع

فیلم کامل اولین جلسه گفتگوی زنده از سلسله نشست های «خصوصی سازیی یا خصولتی سازی ؟!»
تجربه خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی؛امکان یا امتناع

فیلم کامل اولین جلسه گفتگوی زنده از سلسله نشست های «خصوصی سازیی یا خصولتی سازی ؟!» با موضوع : «تجربه خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی؛امکان یا امتناع»

با حضور جناب آقایان دکتر سید امیر سیاح و دکتر سید حسین رضوی‌پور

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.