تحریف ناپذیری نهضت حسینی

حجت الاسلام دکتر رهنمایی از تحریف ناپذیری نهضت حسینی می گوید.

تقدس نهضت حسینی از جانب خداست.

حجت الاسلام دکتر رهنمایی از تحریف ناپذیری نهضت حسینی می گوید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.