تحزب در اندیشه شهید صدر

فیلم کامل اولین جلسه گفتگوی زنده از سلسله نشست های « سیاستنا» با موضوع : «تحزب در اندیشه شهید صدر» با حضور آیت الله محمد حسین ملک زاده
تحزب در اندیشه شهید صدر

فیلم کامل اولین جلسه گفتگوی زنده از سلسله نشست های «سیاستنا» با موضوع : «تحزب در اندیشه شهید صدر» با حضور آیت الله محمد حسین ملک زاده

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.