تحصیل کردگان مجرد!

با اینکه سطح تحصیلات می بایست در انتخاب آگاهانه برای ازدواج تاثیر داشته باشد متاسفانه به متهم ردیف اول موانع آن تبدیل شده است.
تحصیل کردگان مجرد!

با اینکه سطح تحصیلات می بایست در انتخاب آگاهانه برای ازدواج تاثیر داشته باشد متاسفانه به متهم ردیف اول موانع آن تبدیل شده است.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.