تحول بنیادین

تحول بنیادین

مدارس و نهاد دانشگاه، یک بیماری مشترک دارند که از دوران کودکی گریبانگیر دانش آموز شده و جوانی او را تحت تاثیر قرار می دهد.درمان این بیماری، تنها راه نجات بخش مسائل کشور و تضمین کننده آینده روشن آن است. اما نهادهای متولی، با وجود علم به این مسئله و آگاهی از راه درمان آن، هنوز اقدام تاثیر گذاری انجام نداده و دست روی دست گذاشته اند.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.