تحول خواهی و تحول آفرینی در منظومه فکری رهبر انقلاب

فیلم کامل چهل و دومین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع: «تحول خواهی و تحول آفرینی در منظومه فکری. رهبر انقلاب» این نشست با حضور توحید تقی زاده (دبیر کل جامعه اسلامی دانشجویان) و حمید محمد پور (دبیرکل جنبش عدالت خواه دانشجویی) برگزار شد.
تحول خواهی و تحول آفرینی در منظومه فکری رهبر انقلاب

فیلم کامل چهل و دومین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع: «تحول خواهی و تحول آفرینی در منظومه فکری. رهبر انقلاب»
این نشست با حضور توحید تقی زاده (دبیر کل جامعه اسلامی دانشجویان) و حمید محمد پور (دبیرکل جنبش عدالت خواه دانشجویی) برگزار شد.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.