تحول در ساختمان شیشه‌ ای

تحول در ساختمان شیشه‌ ای

مسئولین رسانه ملی همیشه از نیاز به تحویل سخن گفته اند اما اینبار دوران جدید با تحول شروع شده است، این تحول کار کیست، مردم یا مسئولین؟ چه الزامات و پیش نیازهایی دارد؟ نمایندگان تشکل های دانشجویی، در اینباره سخن می گویند.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.