تحول کارآمد

تحول کارآمد

تحول از الزامات حفظ خط پیشرفت کشور است اما چه تحولی می تواند موجب تغییر در جامعه شده و مردم را با خود همراه کند؟

📽 برای مشاهده کامل گفتگو به چهل و سومین قسمت برنامه کالک مراجعه فرمایید.

🌐 در سایت کانون ببینید.

📽 در آپارات کانون ببینید.

📱در اینستاگرام کانون ببینید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.