تربیت تفکر در تشکل های دانشجویی

برای تمدن سازی اسلامی دو عنصر لازم است ؛ یکی تولید فکر و دیگری پرورش انسان. آیا نگاه تمدنی امامین انقلاب را فعالین دانشجویی درست فهم کرده اند؟ در این گفتگو نمایندگان تشکلی پیرامون موضوع بررسی وضعیت تشکل های دانشجویی در حوزه فکر و اندیشه به بحث و تبادل نظر پرداخته اند.
تربیت تفکر در تشکل های دانشجویی

برای تمدن سازی اسلامی دو عنصر لازم است ؛ یکی تولید فکر و دیگری پرورش انسان.
آیا نگاه تمدنی امامین انقلاب را فعالین دانشجویی درست فهم کرده اند؟

در این گفتگو نمایندگان تشکلی پیرامون موضوع بررسی وضعیت تشکل های دانشجویی در حوزه فکر و اندیشه به بحث و تبادل نظر پرداخته اند.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.