ترور مجازی سردار سلیمانی

فیلم کامل جلسه چهارم گفتگوی زنده از سلسله نشست های قهرمان ملت ، قهرمان امت با حضور محمد مهدی رحیمی
ترور مجازی سردار سلیمانی

فیلم کامل جلسه چهارم گفتگوی زنده از سلسله نشست های قهرمان ملت ، قهرمان امت با حضور محمد مهدی رحیمی

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.