ترویج دینداری و دینمداری در میان نخبگان از رسالت های کانون است

یازدهمین نشست از نشست های تجربه نگاری فرهنگی با حضور ایمان شمسایی مدیرعامل موسسه فرهنگی قدس در سالن همایش های کانون اندیشه جوان برگزار شد.
کم حجم جلسات تجربه نگاری فرهنگی

یازدهمین نشست از نشست های تجربه نگاری فرهنگی روز چهارشنبه ۲۲ آبان با حضور ایمان شمسایی مدیرعامل موسسه فرهنگی قدس در سالن همایش های کانون اندیشه جوان برگزار شد.
ایمان شمسایی ترویج دینداری و دینمداری عالمانه، در فضای نخبگان کشور علی الخصوص دانشجویان را از وظایف و رسالت های مهم کانون اندیشه جوان عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه ریشه بسیاری از مشکلات و مسائل در جامعه به این امر بازمی گردد، اهتمام ویژه جهت رفع این معضل و کمک به فضای نخبگان را از وظایف اصلی کانون اندیشه جوان به عنوان مجموعه ای خوش نام و خوش سابقه و با ظرفیت بالا در این زمینه دانست.
وی همچنین بر استفاده بیش از پیش کانون از رسانه های جدید و فضای مجازی تاکید و گردش کانون از حضور در فضای حقیقی به فضای مجازی را ضروری دانست.
لازم به ذکر است نشست های تجربه نگاری فرهنگی هر هفته چهارشنبه ها در کانون اندیشه جوان برگزار می شود.

گزارش دهمین شست تجربه نگاری فرهنگی را اینجا بخوانید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.