تساهل و رواداری در اندیشه امام خمینی (ره)

تساهل و رواداری در اندیشه امام خمینی (ره)

فیلم کامل نشست مجازی رواداری و اسلام با موضوع «تساهل و رواداری در اندیشه امام خمینی (ره)» با حضور عباس فتحی

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.