تشکل به مثابه محیط تربیتی

تشکل به مثابه محیط تربیتی

کنشگران فعال دانشجویی برای اینکه برای حل مسائل کشور آماده شوند، نیازمند تربیت و رشد هستند و تشکل محیطی مناسب برای این رشد که گام آغازین آن نیز مباحث معرفتی است.

? برای مشاهده کامل گفتگو به قسمت نود و هشتم برنامه کالک مراجعه فرمایید.

? در سایت کانون ببینید.

? در آپارات کانون ببینید.

?در اینستاگرام کانون ببینید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.