تشکل در حرکت!

تشکل در حرکت!

پیوند خوردن با مسائل جامعه برای تشکل ها یک امر حیاتی است چرا که آنها را از بزرگترین افت ها برحذر می دارد.

? برای مشاهده کامل گفتگو به قسمت شصت و چهار برنامه کالک مراجعه فرمایید.

? در سایت کانون ببینید.

? در آپارات کانون ببینید.

?در اینستاگرام کانون ببینید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.