تشکل های دانشجوی در دولت یازدهم و دوازدهم

دولت یازدهم و دوازدهم در واپسین روزهای خود قرار دارد؛ تقریبا یک دهه ای که جامعه چالش های بسیاری را تجربه کرد اما شاید تشکل های دانشجویی در جایگاه تاثیرگذار خود نبودند، در این چند سال جنبش های دانشجویی چگونه زیست کرده اند و با چه فراز و نشیبی دهه نود را پشت سر گذاشته اند؟
تشکل های دانشجوی در دولت یازدهم و دوازدهم

دولت یازدهم و دوازدهم در واپسین روزهای خود قرار دارد؛ تقریبا یک دهه ای که جامعه چالش های بسیاری را تجربه کرد اما شاید تشکل های دانشجویی در جایگاه تاثیرگذار خود نبودند، در این چند سال جنبش های دانشجویی چگونه زیست کرده اند و با چه فراز و نشیبی دهه نود را پشت سر گذاشته اند؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.