تشکل ها روی مرزهای بین المللی

آیا تشکل های دانشجویی در حوزه بین الملل تاثیر گذار بوده اند؟ آنها چه وظیفه ای در این حوزه بر عهده دارند و تا به حال چه سابقه ای از خود به جا گذاشته اند؟
تشکل ها روی مرزهای بین المللی

آیا تشکل های دانشجویی در حوزه بین الملل تاثیر گذار بوده اند؟ آنها چه وظیفه ای در این حوزه بر عهده دارند و تا به حال چه سابقه ای از خود به جا گذاشته اند؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.